Rebild Kommune - Analyse af skoleområdet: Formålet med analysen er at kvalificere grundlaget for beslutninger, der skal bidrage til at højne den faglige kvalitet for hele skoleområdet og mindske faglige forskelle skolerne imellem.
Danmarks Statistik – Leanforløb: Der fokuseres på processen for den årlige statistikproduktion og indsamling af data.
HMN  - Effektiviseringsforløb af centrale processer: Brøndum & Fliess bistår med lean- og effektiviseringskompetencer, herunder faciliterer arbejdsgruppernes arbejde samt rapporterer om de opnåede resultater til direktionen.