Kloge kvadratmeter Mariagerfjord Kommune. Opgaven er at anvise, hvordan der kan sikres en langsigtet bæredygtighed på driften ved at flytte midler fra mursten til service. Der fokuseres på, hvordan Mariagerfjord Kommune kan reducere i arealforbruget gennem sambrug/-drift med særlig fokus på skoler, dagtilbud og kulturinstitutioner - ud fra konceptet om at sikre flest mulige ”kloge kvadratmeter”.
Skoleledelse i praksis. I samarbejde med Næstved Kommune gennemfører vi ledelsesudviklingsforløb for 50 ledere og 25 talenter i Næstved Kommune (skole, SFO og center). Projektet er bl.a. finansieret af A.P. Møller Fonden. Ledelsesforløbet er toårigt og omfatter både træning, coaching, ledelsessamlinger og øvelser.