Om Brøndum & Fliess


Brøndum & Fliess ønsker at give hver enkelt kunde en mærkbar værditilvækst gennem rådgivning, analyse og implementering. Gennem effektivisering og innovation ønsker vi at være en gennemgående driver for forretningsudvikling. Vi ønsker at bringe kunden derhen, hvor organisationen udvikles: Som ekstern evaluator eller som intern implementator - på medarbejder- eller ledelsesniveau.

 

Ledelse

Søren Brøndum
sb@broendum-fliess.dk

Søren Brøndum er ph.d. (econ) fra Handelshøjskolen i København (CBS). Søren har mange års konsulenterfaring med rådgivningsopgaver, organisations- og strategiudvikling, cleantech, ledelsessparring og teambuilding samt talentudvikling. Søren har arbejdet med kunder i den offentlige sektor og andre politisk ledede organisationer (erhvervs- og brancheorganisationer, fagbevægelse, organisationer inden for sundhed og idræt), såvel som for private kunder, nationalt og internationalt.


Martin Kronika Fliess
mkf@broendum-fliess.dk

Martin Kronika Fliess er cand. polit. fra Københavns Universitet. Martin har igennem en årrække arbejdet med analyser, ledelsesudvikling og -sparring, effektiviseringer samt strategi- og organisationsudvikling for offentlige myndigheder, politisk ledede organisationer samt private kunder.

 

Bestyrelse

Bestyrelsen for Brøndum & Fliess A/S består af:

Claus Thomsen
direktør i Divisionsforeningen (bestyrelsesformand),

Jørgen Clausen
forhenværende stadsdirektør

Per B. Christensen
formand for Akkrediteringsrådet.

 

Persondatapolitik

Når du bruger vores hjemmeside indsamler vi ikke cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

Når du er kunde hos os, behandles følgende personoplysninger:

Formål: For at kunne servicere vores kunder og opretholde driften af vores virksomhed indsamler, opbevarer og behandler vi personoplysninger på vores kunder og samarbejdspartnere. Vi vil så vidt muligt slette eller anonymisere disse oplysninger, hvis medarbejderen stopper hos vores kunde/samarbejdspartner.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Navn, e-mailadresse, adresse, e-mailkorrespondanceRetsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: Samtykke. Når du som kunde eller samarbejdspartner kommunikerer elektronisk eller sender materiale til os overdrager du selv oplysninger til os.

Hvor dine personoplysninger stammer fra: Vi behandler og opbevarer alene oplysninger leveret af kunden eller samarbejdspartneren selv.

Opbevaring af dine personoplysninger: Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på oplysningernes relevans for vores fremtidige servicering af vores kunder og virksomhedens drift, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Dine rettigheder: Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning: Dette er 1. version af Brøndum & Fliess’ persondatapolitik skrevet 3. januar 2019.