Rådgivning, analyse og implementering

 
WEB_top.jpg
 
 

Brøndum & Fliess er etableret i oktober 2006 af Søren Brøndum og Martin Kronika Fliess. Vi er en konsulentvirksomhed, som gennemfører analyser, ledelsesudvikling, effektiviseringer samt strategi- og organisationsudvikling af høj kvalitet og med mærkbar positiv effekt for kunden.

 
icon-01.png

Vi skaber viden

Vores analyser skaber ny viden til kundens virksomhed.

icon-02.png

Vi skaber handling

Sammen med kunden bruger vi den nye viden til at rådgive om hvordan der skal handles.

icon-03.png

Vi skaber forandring

Målet for vores rådgivning og kundens handlinger er at skabe fremadrettet forandring i virksomheden.

 
 
 

Brøndum & Fliess arbejder inden for følgende områder: Analyser og evalueringer, Effektivisering, Ledelsesudvikling og sparring, Organisations- og strategiudvikling, Cleantech, Folkeskolen, Dagtilbudsområdet, Ejendomsanalyse og GDPR

 
 
WEB_top.jpg
 
 

Fagbevægelsens Hovedorganisation

Vi gennemfører en analyse og evaluering af udvalgsstrukturen for Fagbevægelsens Hovedorganisation. Hovedorganisationens indsatsområder skal afspejles i de nedsatte udvalg, og der er derfor fokus på at sikre, at prioriterede emner på tværs af indsatsområder forankres i udvalg. Analysen kommer omkring rammer og proces for politiske drøftelser i udvalgene, struktur samt udvalgenes påvirkning af den politiske proces.

Middelfart Kommune

For Middelfart Kommune faciliterer vi for øjeblikket en proces, der skal munde ud i effektiviseringspotentialer i forvaltningerne. Processen involverer viden og input fra direktion, chefer og medarbejdere. Projekterne vedrører forebyggelse, ny teknologi, investeringer og fællesskaber.