Services


Analyser, evalueringer og rådgivning

Vi arbejder med diverse former for analyse, evalueringer og rådgivning i en bred vifte af offentlige og private kunder. Særlige område er analyser på folkeskoleområdet, effektiviserings- og råderumsanalyser, it-analyser samt ejendomsoptimeringsanalyser, ligesom vi har også store erfaringer i feltet mellem fx kompetencer, uddannelser og arbejdsmarked.


Effektivisering

Vi har erfaring med en lang række effektiviseringsanalyser, herunder budgetanalyser, råderumsanalyser, økonomiforvaltning, Leananalyser, analyser på social- og sundhedsområdet (herunder velfærdsteknologi), analyser i relation til generel borgerrettet service, analyser af IT, økonomi og HR samt snitfladeanalyser.


Ledelsesudvikling og sparring

Vi har igennem mange år arbejdet med ledelsesudvikling for organisationers top- og mellemledelse. Vores ledelsesudviklingsforløb er altid tilpasset og skræddersyet kunden, idet ledelsesudviklingen skal ske i relation til den enkelte virksomheds mål og strategi. Og vigtigst af alt: Vores ledelsesudviklingsforløb er praksisorienterede og fokuserer på den bagvedliggende forretningsudvikling.

 Et eksempel på vores ledelsesudvikling er vores projekt skoleledelse i praksis (SLIP), hvor vi gennemfører ledelsesudviklingsprojekter, som giver såvel skoleledelse som ledelsestalenter nye ledelsesmæssige redskaber til at udvikle elevernes læring. Projektet giver en ny forståelse af ledelse, der tager udgangspunktet i egen praksis – og fokuserer på at forbedre denne.


Organisations- og strategiudvikling

Vi har gennem en lang årrække arbejdet med at få organisationer og virksomheder til at fungere bedst muligt. Vi arbejder ikke med færdige koncepter - vi arbejder målrettet ift. den enkelte organisations og virksomheds behov. Vores skræddersyede tilgang optimerer påvirkningen på kommunikation, samarbejde og performance i den enkelte organisation og virksomhed.

 Vores arbejde med strategiudvikling understøtter og er sammen med formulerede målsætninger grundlaget for organisationsudvikling. Vi er ærgerrige på kundens vegne ift. kurs og målsætninger, og er meget fokuserede på at sikre konsistente og ikke mindst opnåelige strategier.

Cleantech

Vi udarbejder mange forskellige opgaver med fokus på miljø, bæredygtighed og klima (cleantech). Vi har et indgående kendskab til cleantechvirksomhedernes forretningsmodeller og kompetencebehov. Den viden bruger vi til at rådgive virksomheder i og udenfor branchen om forretningsudvikling, strategi og effektivisering med udgangspunkt i principper om bæredygtighed og klimavenlighed.


Folkeskolen

Ét af Brøndum & Fliess’ største kompetenceområder er folkeskoleområdet, hvor vi arbejder for både forvaltninger og skoler. Vores opgaver er blandt andet udarbejdelse af skolestruktur- og skolekapacitetsanalyser med henblik på at frigøre ressourcer og samtidig sikre kvalitet, ledelsesudviklingsprojekter med fokus på at give skoleledelse og ledelsestalenter nye ledelsesmæssige redskaber til at udvikle elevernes læring, samt udarbejdelse af faglige strategier og gennemføre udviklingsprojekter på skoler.


Dagtilbudsområdet

Vi har indgående erfaring med hele 0-18 års-området, herunder ikke mindst dagtilbudsområdet. Vi arbejder på forvaltningsniveau med fx analyser og rådgivning om potentialer i tilrettede dagtilbudsstrukturer, sikre sammenhængende børneliv mellem skole og dagtilbud samt økonomiske analyser, hvor effektivitet samt udnyttelse af kapacitet og kvadratmeter er i fokus. Herudover arbejder vi typisk med områdeledere på dagtilbudsområdet, hvor vi rådgiver og gennemfører ledelsesudvikling.

 

Ejendomsanalyse (Facility Management)

Vi har stor erfaring med at udarbejde strategiske analyser på ejendomsområdet, herunder udarbejdelse af ejendomsoptimeringsanalyser for kommuner, hvor det økonomiske potentiale ved at tilpasse kommunens ejendomskapacitet på alle sektorområder til kommunens fremadrettede behov identificeres.

 

GDPR

Vi har siden 2017 arbejdet med at sikre, at organisationer og virksomheder til stadighed er på forkant ift. GDPR. I vores arbejde sikrer vi at de faktiske processer både overholder forordningen og bliver effektive og transparente. Vi gennemfører også organisatoriske servicetjek og sikrer at forordningen etableres i organisationen. For offentlige kunder anlægger vi et konsekvent borgerperspektiv og sikrer dermed, at borgeren bliver medspiller og ikke modspiller i dataanvendelsen. Det kræver standardisering og åbenhed på samme tid.